Konta bankowe

Kasa Sądu Okręgowego

tel.: 95-725-67-22


Czas pracy kasy Sądu Okręgowego:

Poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:00


Mając na celu sprawną realizację spraw prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informujemy, że wszelkie wpłaty dokonywane na rzecz Sądu bezwzględnie winny zawierać w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy.
(np. koszty IC 100/15, opłata od wniosku I C 100/15, grzywna II K 100/15)

W przypadku wnoszonych opłat, gdy sygnatura akt nie jest jeszcze znana, należy koniecznie wskazać Imię i Nazwisko wnioskodawcy oraz Imię i Nazwisko pozwanego lub nazwę pozwanego. (np. Jan Kowalski przeciwko Janowi Nowakowi)

Zamieszczanie w tytule wpłaty wymienionych wyżej elementów pozwoli na jej szybką identyfikację i wyeliminowanie ewentualnych opóźnień w podejmowaniu przez Sąd czynności, bądź wszczynanie postępowań egzekucyjnych.

Numery kont bankowych:

Wpłaty na grzywny, koszty i opłaty sądowe (dochody):

92 1010 1704 0020 2022 3100 0000 - (NBP Zielona Góra)

Wpłaty na zaliczki (depozyty):

32 1010 1704 0020 2013 9800 0000 - (NBP Zielona Góra)

W przypadku wpłat poza granicami kraju należy wpisywać Kod BIC (SWIFT): 
NBPLPLPW oraz IBAN, który tworzy się przez dodanie przed nr rachunku 
bankowego kodu Polski – PL

Kaucje, poręczenia - numery rachunków sum depozytowych

    Sumy depozytowe BGK O/ Zielona Góra:

    PLN 69 1130 1017 0021 1002 8190 0004
    USD 42 1130 1017 0021 1002 8190 0005
    EUR 26 1130 1017 0021 1002 8190 0002
    CHF 53 1130 1017 0021 1002 8190 0001
    GBP 96 1130 1017 0021 1002 8190 0003

W przypadku wpłat poza granicami kraju należy wpisywać Kod BIC (SWIFT): 
GOSKPLPW oraz IBAN, który tworzy się przez dodanie przed nr rachunku 
bankowego kodu Polski – PL

Wpłat gotówkowych w PLN należy dokonywać w Banku Pekao SA na numer konta:

18 1240 6957 0111 0000 0000 0800

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-30 14:56:23
Publikacja w dniu:
2020-09-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-30 14:40:00
Publikacja w dniu:
2020-09-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-05
Publikacja w dniu:
2019-07-05
Opis zmiany:
b/d