Biuro Obsługi Interesanta

W Biurze Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. mogą przebywać w tym samych czasie 3 osoby.

W celu skorzystania z czytelni akt, uczestnicy stron procesu muszą skontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów w celu umówienia daty i  godziny udostępnienia akt. Terminy udostępnia akt będą podlegały rezerwacji, zaś ich przegląd będzie odbywał się o pełnych godzinach. Jednorazowo w czytelni akt będą mogły przebywać 3 osoby.

Biuro mieści się w budynku Sądu Okręgowego - parter, pokój nr 4 - i przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 18:00
wtorek - piątek: 8:00 – 15:00


Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji:

w sprawach Cywilnych:
tel. 95-725-67-65
e-mail: boi@gorzow-wlkp.so.gov.pl

w sprawach Karnych:
tel. 95-725-67-41
e-mail: boi@gorzow-wlkp.so.gov.pl

w sprawach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
tel. 95-725-67-67
e-mail: boi@gorzow-wlkp.so.gov.pl


Zakres zadań:
Biuro Obsługi Interesanta prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego.

Biuro Obsługi Interesanta jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego, dotyczące w szczególności:

  • sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
  • uprawnień i obowiązków - jako strony, uczestnika postępowania, oskarżonego, pokrzywdzonego bądź świadka
  • kosztów sądowych i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
  • przesłanek ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  • terminów rozpraw
  • dokładnej lokalizacji sal rozpraw
  • przebiegu rozprawy
  • rodzajów środków odwoławczych i terminów do ich wniesienia

 

Standardy i Procedury Obsługi Interesanta w sądownictwie powszechnym

Regulamin Biura Obsługi Interesanta - plik pdf

Wniosek o udostępnienie akt - plik doc

Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie - plik docx

Wniosek o zwrot kosztów strony skierowanej na badania lekarskie - plik docx

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie utworzenia i organizacji BOI

Wzór formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się  do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-20 13:58:53
Publikacja w dniu:
2021-09-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-20 13:57:28
Publikacja w dniu:
2021-09-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-07 08:27:45
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-18 13:15:29
Publikacja w dniu:
2021-01-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-01-05 11:17:12
Publikacja w dniu:
2021-01-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-09-30 14:35:35
Publikacja w dniu:
2020-09-30
Zmiany:
Podejrzyj