Zawiadomienie II K 38/21

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia osoby i podmioty posiadające status pokrzywdzonego oraz ich pełnomocników w postępowaniu Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim o sygn. PO 2 Ds. 1375.2017, że dnia 18 maja 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. II K 38/21 wobec oskarżonych Rafała Lewandowskiego i innych - stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe. Pokrzywdzeni mogą – zgodnie z treścią art. 54. § 1. K.p.k. – do rozpoczęcia posiedzenia złożyć oświadczenie, że będą działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżony może złożyć wniosek w trybie art. 381 §2 k.k. o skazanie go i wymierzenie mu stosownej kary bez przeprowadzania rozprawy w całości.

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie II K 38/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-22 14:53:55
Publikacja w dniu:
2021-03-22
Zmiany:
Podejrzyj