Zapraszamy biegłych do współpracy

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY


W związku z niewystarczającą ilością biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. z dziedziny medycyny, zapraszam do współpracy lekarzy, chcących pełnić funkcję biegłego sądowego, w szczególności o specjalności:


angiologii, dermatologii,
ortopedii, endokrynologii,
hematologii, chirurgii ręki,
chorób zakaźnych, kardiologii,
laryngologii, medycyny pracy,
nefrologii, neurologii,
neurochirurgii, pediatrii
reumatologii, okulistyki, onkologii.

Ponadto do współpracy zapraszam chętnych specjalistów z dziedziny psychiatrii dziecięcej.
Jednocześnie informuję, iż kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. nr 15, poz. 133).
W przypadku zamiaru zgłoszenia kandydatury, informacje o formalnościach, których należy dopełnić dla ustanowienia biegłym sądowym znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w zakładce „Biegli sądowi” oraz uzyskać je można pod numerem telefonu 095 7256 799.

Rejestr zmian dla: Zapraszamy biegłych do współpracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-04 09:07:09
Publikacja w dniu:
2022-01-04
Zmiany:
Podejrzyj