Termin w sprawie II K/18

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. – II Wydział Karny zawiadamia, iż w sprawie karnej  II K 3/18 z aktu oskarżenia wniesionego przez  Prokuraturę Krajową Szczecinie – Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departament do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji (PK XI WZ Ds. 38.2016) przeciwko oskarżonym z art. 258§1 kk, art. 286§1 kk, art. 270§1 kk w zb. Z art. 227 kk w zw. z art. 11§2 kk i inne  na dzień 29 maja 2018 r. godz. 9.00 sala 207 został wyznaczony termin rozprawy głównej.
Jednocześnie tut. Sąd poucza pokrzywdzonych w ww. sprawie, iż możliwe jest zakończenie postępowania bez przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości oraz że pokrzywdzony może wcześniej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Rejestr zmian dla: Termin w sprawie II K/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d