Rezerwacja akt

Prosimy o wysłanie pocztą elektroniczną: imienia i nazwiska rezerwującego, adresu e-mail, numeru akt sprawy oraz dnia i godziny, na który akta mają być przygotowane. Taką rezerwację proszę przesłać na poniższy adres:

boi@gorzow-wlkp.so.gov.pl


Wniosek o udostępnienie akt - plik doc