Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Sekretarz Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym okręgu gorzowskiego:

Kurator Okręgowy - Teresa Borucka

tel/fax: 95-725-67-45

e-mail: tborucka@gorzow-wlkp.so.gov.pl

Odnośnik do strony Rady Głównej:

https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura-organizacyjna/rada-glowna-do-spraw-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym

 

Prezydium Rady tworzą:

 • Przewodniczący Rady - Roman Makowski - Sędzia Sądu Okręgowego - Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
 • Wiceprzewodniczący Rady - Wojciech Szcześniak - Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
 • Sekretarz Rady - Teresa Borucka - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
 • Członkowie Prezydium: Jarosław Rutkowski - Sędzia Sądu Okręgowego - Przewodniczący Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
  Joanna Jaźwińska - Przedstawiciel Wojewody Lubuskiego
  Radosław Jaźwiński - Przedstawiciel Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Rada Główna i rady terenowe działają w szczególności przez:

 1. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych;
 2. opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom;
 3. koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych;
 4. podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowywanie wyników tych kontroli;
 5. dokonywanie oceny polityki penitencjarnej;
 6. przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej;
 7. inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.

 

Załączniki w formacie pdf:

 1. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego nr 434
 2. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. nr 1/2011
 3. Zarządzenie Wojewody nr 171/2013
 4. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego nr 7 z dnia 05 marca 2015 r.
 5. Uchwała nr 2 z 2016 r. Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym z dnia 15 marca 2016 r.
 6. Sprawozdania z działalności Rady Terenowej za lata 2011-2015 - plik skompresowany w formacie zip.
 7. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego nr 14 z dnia 27 września 2016 r.
 8. Program współpracy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służby więziennej i kuratorskiej służby sądowej z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 kodeksu karnego wykonawczego w okręgu gorzowskim.

Rejestr zmian dla: Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d