Rada Ławnicza

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skład Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. (kadencja 2020-2023):

1.    Mariusz Piasta – Przewodniczący Rady Ławniczej
2.    Joanna Cyganiak – Zastępca Przewodniczącego
3.    Stanisław Adamiak – Zastępca Przewodniczącego
4.    Julia Ozimek
5.    Gabriela Godek
6.    Bolesław Białek
7.    Maria Litwiniec
8.    Maria Nadolna
9.    Maria Rzyszkowska
10.    Andrzej Więckowski
11.    Dorota Głuchowska
12.    Renata Ostrzeniewska
13.    Katarzyna Preis-Jackowska
14.    Radosław Trzaskowski
15.    Grażyna Bielawska
16.    Genowefa Grzelak
17.    Maria Jaśko
18.    Zdzisława Bogucka
19.    Katarzyna Pęczak
20.    Karina Zygmuntowicz  

 Do zadań rady ławniczej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz.U. Nr 23, poz. 174) należy:

  • reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
  • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
  • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
  • podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
  • współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
  • przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
  • wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
  • opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
  • przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

Rejestr zmian dla: Rada Ławnicza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d