Rada Ławnicza

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skład Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. (kadencja 2020-2023):

1.    Mariusz Piasta – Przewodniczący Rady Ławniczej
2.    Stanisław Adamiak – Zastępca Przewodniczącego
3.    Julia Ozimek
4.    Gabriela Godek
5.    Bolesław Białek
6.    Maria Litwiniec
7.    Maria Nadolna
8.    Maria Rzyszkowska
9.    Andrzej Więckowski
10.    Dorota Głuchowska
11.    Renata Ostrzeniewska
12.    Katarzyna Preis-Jackowska
13.    Radosław Trzaskowski
14.    Grażyna Bielawska
15.    Genowefa Grzelak
16.    Maria Jaśko
17.    Zdzisława Bogucka
18.    Katarzyna Pęczak
19.    Karina Zygmuntowicz  

 Do zadań rady ławniczej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz.U. Nr 23, poz. 174) należy:

  • reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
  • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
  • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
  • podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
  • współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
  • przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
  • wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
  • opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
  • przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

Rejestr zmian dla: Rada Ławnicza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2022-01-03 12:58:24
Publikacja w dniu:
2022-01-03
Zmiany:
Podejrzyj