Rada Ławnicza

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Skład Rady Ławniczej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. (kadencja 2016-2019):

 • Jan Leśniewski - Przewodniczący Rady Ławniczej
 • Gabriela Godek - Zastępca Przewodniczącego
 • Maria Nadolna
 • Bolesław Białek
 • Waldemar Musiał
 • Bogdan Markiewicz
 • Mirosława Badecka
 • Dorota Głuchowska
 • Maciej Witkowski
 • Irena Fraszczyk
 • Maria Rzyszkowska
 • Mariusz Piasta
 • Julia OzimekDo zadań rady ławniczej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz.U. Nr 23, poz. 174) należy:

 • reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
 • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
 • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
 • podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
 • współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
 • przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
 • wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
 • opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
 • przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

Rejestr zmian dla: Rada Ławnicza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d