Biuro Obsługi Interesanta

Biuro mieści się w budynku Sądu Okręgowego - parter, pokój nr 4 - i przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek: 7:15 – 18:00
wtorek - piątek: 7:15 – 15:15


Biuro Obsługi Interesanta udziela informacji:

w sprawach Cywilnych:
tel. 95-725-67-65
e-mail: boi@gorzow-wlkp.so.gov.pl

w sprawach Karnych:
tel. 95-725-67-41
e-mail: boi@gorzow-wlkp.so.gov.pl

w sprawach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
tel. 95-725-67-67
e-mail: boi@gorzow-wlkp.so.gov.pl


Zakres zadań:
Biuro Obsługi Interesanta prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego.

Biuro Obsługi Interesanta jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego, dotyczące w szczególności:

  • sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
  • uprawnień i obowiązków - jako strony, uczestnika postępowania, oskarżonego, pokrzywdzonego bądź świadka
  • kosztów sądowych i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
  • przesłanek ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  • terminów rozpraw
  • dokładnej lokalizacji sal rozpraw
  • przebiegu rozprawy
  • rodzajów środków odwoławczych i terminów do ich wniesienia

 

Regulamin Biura Obsługi Interesanta - plik pdf

Wniosek o udostępnienie akt - plik doc

Wniosek o zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie - plik docx

Wniosek o zwrot kosztów strony skierowanej na badania lekarskie - plik docx

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie utworzenia i organizacji BOI