Punkt Obsługi Interesantów

Punkt mieści się w budynku Sądu Okręgowego - parter, pokój nr 4 - i przyjmuje interesantów w godzinach:

poniedziałek: 7:15 – 17:45
wtorek - piątek: 7:15 – 15:15


Punkt Obsługi Interesanta udziela informacji:

w sprawach Cywilnych:
tel. 95-725-67-65
e-mail: mmasztalerz@gorzow-wlkp.so.gov.pl

w sprawach Karnych:
tel. 95-725-67-41
e-mail: htomiak@gorzow-wlkp.so.gov.pl

w sprawach Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
tel. 95-725-67-67
e-mail: htokarczyk@gorzow-wlkp.so.gov.pl


Zakres zadań:
Punkt Obsługi Interesanta prowadzi obsługę interesantów wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego.

Punkt Obsługi Interesanta jest miejscem pierwszego kontaktu interesanta z sądem, w którym można uzyskać najważniejsze informacje dotyczące przebiegu postępowania sądowego, dotyczące w szczególności:

  • sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu
  • uprawnień i obowiązków - jako strony, uczestnika postępowania, oskarżonego, pokrzywdzonego bądź świadka
  • kosztów sądowych i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych
  • przesłanek ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  • terminów rozpraw
  • dokładnej lokalizacji sal rozpraw
  • przebiegu rozprawy
  • rodzajów środków odwoławczych i terminów do ich wniesienia