Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

Inspektor Ewelina Adamczak

Inspektor Krzysztof Okopa


Godziny otwarcia:

Poniedziałek 7:15 - 18:00
Wtorek - piątek 7:15 - 15:15

Jednocześnie informujemy, że kasa Sądu Okręgowego czynna jest do godz. 14:15


tel.: 95-725-67-30
pok. 1

Opłata za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 30 zł.

Od dnia 1 lipca 2014r. powyższą opłatę wnosi się:

  • w formie znaków opłaty sądowej,
  • gotówką w kasie sądu lub Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministerstwo Sprawiedliwości Al.Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa
PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Warszawa
Plac Powstańców Warszawy 4
00-950 Warszawa

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.