Poszukiwanie kandydatów na lekarzy sądowych

Poszukiwanie kandydatów na lekarzy sądowych

 

Uprzejmie zawiadamia się, iż celem zapewnienia łatwiejszej dostępności do lekarzy sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami posiadającymi specjalizację z zakresu:

 • chorób wewnętrznych,
 • kardiologii,
 • okulistyki,
 • ortopedii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • psychiatrii,

 którzy spełniają warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 123, poz. 849 z późn. zm.), a mianowicie lekarzy: 

 • posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie karanych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadających nieposzlakowaną opinię;
 • posiadających rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
 • posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Osoby zainteresowaniem zawarciem umowy na wykonywanie usług lekarza sądowego na podstawie wyżej cytowanych przepisów proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 33, natomiast wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 95 7256799.


 

Uprzejmie zawiadamia się, iż celem zapewnienia łatwiejszej dostępności do lekarzy sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami posiadającymi specjalizację z zakresu:

 • chorób wewnętrznych,
 • kardiologii,
 • okulistyki,
 • ortopedii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • psychiatrii,

 którzy spełniają warunki określone w art. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 123, poz. 849 z późn. zm.), a mianowicie lekarzy: 

 • posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadających pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie karanych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadających nieposzlakowaną opinię;
 • posiadających rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
 • posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Osoby zainteresowaniem zawarciem umowy na wykonywanie usług lekarza sądowego na podstawie wyżej cytowanych przepisów proszone są o złożenie pisemnego wniosku do Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. ul. Mieszka I 33, natomiast wszelkie dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu 95 7256799.

Rejestr zmian dla: Poszukiwanie kandydatów na lekarzy sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-27
Publikacja w dniu:
2017-07-27
Opis zmiany:
b/d