Portal informacyjny

Portal Informacyjny Sądu Okręgowego  w Gorzowie Wielkopolskim dostępny jest pod adresem https://portal.szczecin.sa.gov.pl/


Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim.


Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego  w Gorzowie Wielkopolskim, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego.

Pliki do pobrania:

1. zarządzenie nr 16/2021 Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 02.07.2021 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym.

2. Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 25.06.2021 r. A.021-22-21w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej


3. Załącznik Nr 1 - Regulamin Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej


4. Instrukcja Obsługi Portalu Informacyjnego dla użytkownika zewnętrznego

Rejestr zmian dla: Portal informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-02 10:25:23
Publikacja w dniu:
2021-07-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-02 10:24:06
Publikacja w dniu:
2021-07-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-30 12:17:33
Publikacja w dniu:
2021-06-30
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-11-23 16:01:55
Publikacja w dniu:
2020-11-23
Zmiany:
Podejrzyj