Podlegające Ustawie

3/ZP/2017

Ogłoszenie nr 589778-N-2017 z dnia 18.09.2017 r.


Aktualizacja 12.10.2017 r.

Informacja o wyborze ofert


Aktualizacja 27.09.2017 r.

Protokół z otwarcia ofert.


Aktualizacja 25.09.2017 r.

Wyjaśnienia do specyfikacji (1)


Aktualizacja 18.09.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu na usługę ochrony obiektów.

SIWZ - 3/ZP/2017

SIWZ - 3/ZP/2017 - format MS Word