Pion ochrony

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Andrzej Maciejak

e-mail: andrzej.maciejak@gorzow-wlkp.so.gov.pl

tel.: 95-725-67-91
pok. 221

Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Rafał Wiejak

e-mail: rafal.wiejak@gorzow-wlkp.so.gov.pl

tel.: 95-725-67-12
pok. 105

Kierownik Kancelarii Tajnej: Zofia Wiącek
tel.: 95-725-67-33
pok. 220

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - czwartek, godz.: 9:00 - 14:00

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych działa na podstawie Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11 poz. 95 z późn. zm.), która określa zasady ochrony przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym informacji stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od sposobu ich wyrażenia, również w trakcie ich opracowywania.
Pełnomocnikowi podlega bezpośrednio Kancelaria Tajna, która zajmuje się rejestrowaniem, obiegiem i wydawaniem dokumentów niejawnych osobom upoważnionym.

Rejestr zmian dla: Pion ochrony

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-14 11:21:23
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Zmiany:
Podejrzyj