Ograniczenia w działalności Sądu Okręgowego

UWAGA
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w  Gorzowie Wlkp. nr 13/20  i 15/20

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, na podstawie art.54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.  :
I. Odwołano rozprawy, posiedzenia w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. oraz badania w OZSS SO w Gorzowie Wlkp. wyznaczone  do dnia 30 kwietnia 2020 roku za wyjątkiem spraw pilnych, w szczególności związanych z wnioskami o zabezpieczenie, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980r. oraz co do których ustawa wymaga ich rozpoznania lub wykonania w ciągu 72 godzin.
II. Wykaz spraw, które nie zostały odwołane zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.- lista tych spraw będzie sukcesywnie uzupełniana.
III. Ponadto od  dnia 12 marca 2020r. do odwołania zarządzono:
1. ograniczenie obecności w Sądzie, jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych ( uczestników postępowań sądowych);
2. ograniczenie funkcjonowania Biura Podawczego i Punktu Krajowego Rejestru Karnego wyłącznie do odbierania korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego;
3. wyłączenie pracy kasy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
4. wyłączenie pracy czytelni akt Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.;
5. ograniczenie funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta tylko do telefonicznej i za pośrednictwem e-mail formy kontaktu;
6. Wprowadzenie kontroli osób wchodzących do budynków Sądu Okręgowego poprzez zdalny pomiar temperatury ciała. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony sądu, którzy uprawnieni są do odmowy wstępu do budynków osób, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 37,5 0 C i więcej oraz wykazujących oznaki choroby zakaźnej.
7. Na podstawie §39.1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych  i art. 94 pkt 2a kodeksu pracy zarządzono godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. od godziny 7.15 do godziny 15.15.Rejestr zmian dla: Ograniczenia w działalności Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-31
Publikacja w dniu:
2020-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-31
Publikacja w dniu:
2020-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d