Ograniczenia w działalności Sądu Okręgowego

UWAGA
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w  Gorzowie Wlkp. nr 18/20

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, na podstawie art.54 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.  :
I. Odwołano rozprawy, posiedzenia w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. wyznaczone do dnia 22 maja 2020 r. za wyjątkiem spraw pilnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw.
II. Wykaz spraw, które nie zostały odwołane zostanie zamieszczony na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.- lista tych spraw będzie sukcesywnie uzupełniana.
III. Ponadto do odwołania zarządzono:
1. ograniczenie obecności w Sądzie, jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych ( uczestników postępowań sądowych);
2. wyłączenie pracy kasy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
3. Wprowadzenie kontroli osób wchodzących do budynków Sądu Okręgowego poprzez zdalny pomiar temperatury ciała. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników ochrony sądu, którzy uprawnieni są do odmowy wstępu do budynków osób, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała na poziomie 37,5 0 C i więcej oraz wykazujących oznaki choroby zakaźnej.
4. Na podstawie §39.1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych  i art. 94 pkt 2a kodeksu pracy zarządzono godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. od godziny 7.15 do godziny 15.15.


Rejestr zmian dla: Ograniczenia w działalności Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-14
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-14
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-24
Publikacja w dniu:
2020-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-24
Publikacja w dniu:
2020-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-31
Publikacja w dniu:
2020-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-31
Publikacja w dniu:
2020-03-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d