Ogłoszenie w sprawie V Ca 679/20

„Przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim V Wydział Cywilny Odwoławczy toczy się postępowanie w sprawie V Ca 679/20 z wniosku Heleny Mejzy o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Rzepinie, przy ulicy Kolejowej, stanowiącej działkę nr 76, o powierzchni 0,1206 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1S/00001580/8. Sąd wzywa wszystkich właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych lub inne osoby, które mają tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości, w szczególności spadkobierców Gabrieli Ratowskiej, Tadeusza Płutniaka, Czesławy Czerwińskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim i udowodnili swe prawa. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie V Ca 679/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-06 11:32:16
Publikacja w dniu:
2021-04-06
Zmiany:
Podejrzyj