Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego: Dorota Wojciechowska

tel. 95-7256-762
adres e-mail: dorota.wojciechowska@gorzow-wlkp.so.gov.pl

                        kadry@gorzow-wlkp.so.gov.pl
pok. 302

Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego: Mariusz Markiewicz

tel. 95-7256-740
adres e-mail: mariusz.markiewicz@gorzow-wlkp.so.gov.pl

                        kadry@gorzow-wlkp.so.gov.pl
pok. 303

 

Obsługa administracyjna w zakresie ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o KRS, wideokonferencji , szkoleń wszystkich grup zawodowych: inspektor Barbara Kozłowska

tel. 95 7256799

Adres e-mail: administracja@gorzow-wlkp.so.gov.pl

                        barbara.kozlowska@gorzow-wlkp.so.gov.pl

pokój 326

 


Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą:

 • sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego;
 • sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów;
 • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych;
 • sprawy dyscyplinarne;
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników Sądu Okręgowego;
 • prowadzenie sekretariatów Prezesa i Wiceprezesa Sądu;
 • sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów i kuratorów ustanawianych na podstawie ustawy o KRS;
 • nadzór nad Biurem Podawczym, Biblioteką, Magazynem Dowodów Rzeczowych, Archiwum Zakładowym;

W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje:

 • Referat Wizytacyjny- opisany odrębnie;
 • Punkt KRK – opisany odrębnie;
 • Biuro Obsługi Interesanta – opisane odrębnie;

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-14 11:13:44
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Zmiany:
Podejrzyj