Obwieszczenie o 3 wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

W Monitorze Polskim poz. 1048, wydanym w dniu 30 października 2018 r.,
ukazało się obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości (z dnia 23
października 2018 r.) o trzech wolnych stanowiskach sędziowskich w
Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. Stanowiska te przewidziane są w pionie
cywilnym.
Kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie zgłasza się Prezesowi Sądu
Apelacyjnego w Szczecinie w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach, zgodnie z
zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23 j.t. ze zm.) w
art. 57 § 2 (zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz
innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia
urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego to postępowanie, zwanego dalej
"systemem teleinformatycznym", dostępnego na stronie internetowej
Krajowej Rady Sądownictwa).
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.10.2018r. o wolnych
stanowiskach sędziowskich:
http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1048/1

Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o 3 wolnych stanowiskach sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-05
Publikacja w dniu:
2018-11-05
Opis zmiany:
b/d