Obrót prawny z zagranicą

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z trwającą pandemią, Inspektor do spraw obrotu prawnego obsługuje interesantów telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Przyjęcia interesantów należy ograniczyć jedynie do niezbędnego minimum i tylko do sytuacji, gdy obecność interesanta w sądzie jest nieodzowna oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu daty i godziny wizyty. O konieczności przyjęcia interesanta inspektor zawiadamia pracowników ochrony.

Starszy inspektor Marta Samolak
tel. 95-725-67-18
adres e-mail: marta.samolak@gorzow-wlkp.so.gov.pl
pok. 325

 

Główny zakres działalności:

  • współpraca z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych oraz karnych sensu stricte, która obejmuje w szczególności: kontrolę wniosków o pomoc prawną, przesyłanych z sądów okręgu gorzowskiego do organów zagranicznych oraz wpływających do sądów okręgu gorzowskiego, doradztwo w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosków o pomoc prawną, poszukiwania właściwych jednostek przyjmujących wnioski o pomoc prawną;
  • współpraca międzynarodowa w zakresie dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych zamieszkałych za granicą

 

Egzekucja alimentów z zagranicy - plik PDF

 

Pliki do pobrania:

Formularz nr 1- pismo do Prezesa SO o wykonanie orzecz.za granicą

Formularz nr 2 - pismo do Prezesa SO o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego

Formularz nr 3 - wniosek do Konwencji Nowojorskiej

Formularz nr 4 - pelnomocnictwo do Konwencji Nowojorskiej

Formularz nr 5 - rozliczenie zaległości alimentacyjnych (Unia Europejska)

Kanada - formularz FRO-005E - dot. prowincji Ontario

Konwencja Haska z 23.11.2007 r.

Konwencja Nowojorska z 20.06.1956 r.

Formularze do Konwencji haskiej z 2007 r.

Tabela zaległości alimentacyjnych - do wypełnienia język polski/angielski/niemiecki
Tabela zaległości alimentacyjnych - do wypełnienia język polski/francuski
Tabela zaległości alimentacyjnych - do wypełnienia język polski/francuski/hiszpański

Rozporządzenie Rady (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 roku w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

Rozporządzenie Rady (WE) NR 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych

Współpraca prawna z zagranicą

Dowód doręczenia
 
Wniosek POL/ANG/FR o doręczenie za granicą dokumentów sądowych lub pozasądowych - załącznik do Konwencji Haskiej z 1965 roku
 
Potwierdzenie odbioru (język angielski i fancuski)
Potwierdzenie odbioru (język rosyjski i niemiecki)
Wzór pouczenia o treści art. 1135 k.p.c.
Wzór wniosku o przeprowadzenie dowodu w sprawie cywilnej
Wzór wniosku o dokonanie czynności w sprawie karnej
Wzór wniosku o doręczenie w sprawie cywilnej
Wzór pierwszego wezwania na rozprawę
Wniosek o przeprowadzenie dowodu lub wykonanie innych czynności sądowych (załącznik do Konwencji Haskiej z dnia 18 marca 1970r.)

 

Współpraca prawna z Białorusią:

Wniosek o doręczenie dokumentów w sprawie karnej

Wniosek o doręczenie dokumentów w sprawie cywilnej

Potwierdzenie doręczenia

Wniosek o dokonanie czynności w sprawie cywilnej

Wniosek o dokonanie czynności w sprawie karnej

Wykaz sądów Republiki Białoruś


Współpraca prawna z Ukrainą:

Wniosek o dokonanie czynności w sprawie cywilnej

Wniosek o doręczenie dokumentów w sprawie cywilnej

Potwierdzenie doręczenia

Terytorialne zarządy sprawiedliwości

Porozumienie o decentralizacji

 

Współpraca prawna z Federacją Rosyjską:

Wniosek o doręczenie w sprawie cywilnej

Wniosek o dokonanie czynności w sprawie cywilnej

Potwierdzenie doręczenia

Wykaz organów Federacji Rosyjskiej

Porozumienie o decentralizacji

 

Przydatne linki z zakresu współpracy prawnej z zagranicą:

  • Europejski portal e-sprawiedliwość:

https://e-justice.europa.eu/home.do?plang=pl&action=home

  • Eur-Lex

https://eur-lex.europa.eu

  • European Judicial Network  (EJN)

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn

Rejestr zmian dla: Obrót prawny z zagranicą

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-09-07 08:28:49
Publikacja w dniu:
2021-09-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-02 10:21:33
Publikacja w dniu:
2021-06-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-14 11:14:27
Publikacja w dniu:
2020-07-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-09-03
Publikacja w dniu:
2018-09-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-31
Publikacja w dniu:
2018-08-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-09
Publikacja w dniu:
2018-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-09
Publikacja w dniu:
2018-08-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d