Legalizacja - poświadczenie dokumentów

Informujemy, iż od dnia 01 lutego 2019r. wszystkie dokumenty do uwierzytelnienia należy składać  w Biurze Podawczym tut. sądu (Gorzów Wlkp. ul. Mieszka I 33, parter - pok. nr 2)


Informacje ogólne:
Legalizacja dokumentów jest to uwierzytelnienie podpisów oraz pieczęci urzędowych notariuszy, sędziów, urzędników na dokumentach sądowych i notarialnych przeznaczonych do użytku zagranicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. (Dz. U., Nr 17, poz. 164 ze zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. lub upoważniony przez niego sędzia.

Zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), za każde poświadczenie podpisu notariusza/ sędziego/ urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł
z tytułem opłaty:  LEGALIZACJA dokumentu sądowego/notarialnego wraz ze wskazaniem oznaczenia dokumentu notarialnego (np. A 013/2018) lub sygnatury sprawy sądowej (np. I C 13/18 Sąd Rejonowy w ...).

Opłatę za powyższe należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski

Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty znajduje się na stronie Urzędu Miasta
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/176/oplata_skarbowa/
 
UWAGA:
W przypadku przelewów elektronicznych, potwierdzenie opłaty winno zawierać informację,  iż operacja finansowa została zrealizowana.
Jednocześnie przypominamy, iż w budynku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
nie ma punktu poboru opłat skarbowych, które winny być dokonywane wyłącznie na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Procedura uwierzytelniania dokumentów:

Wymagane dokumenty:

  • oryginały dokumentów do uwierzytelnienia
  • oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej
  • wniosek o legalizację dokumentów


Nie jest wymagane przedstawienie pełnomocnictwa do składania wniosku.

Dokumenty do uwierzytelnienia należy składać:

w Biurze Podawczym
Sądu Okręgowego w  Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.  (parter - pokój nr 2)

codziennie w godzinach:

  • poniedziałek (od godz.7:45  do godziny 17:45);
  • wtorek - piątek (od godz.7:45 do godz.15:15);


lub listownie dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z wymaganymi dokumentami.

Zalegalizowane dokumenty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Odbiór dokumentów:
Zalegalizowane dokumenty są możliwe do odbioru w następnym dniu roboczym w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. (parter - pokój nr 4)

  • poniedziałek (od godz.9:00 do godz.17:45)  
  • wtorek - piątek ( od godz.9:00 do godz.15:00);

W przypadku większej ilości dokumentów do uwierzytelnienia, termin realizacji może się wydłużyć.

UWAGA:

  • zapytanie o udzielenie informacji o osobie tzw. "zapytanie o karalność"
  • odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego
  • dokumenty tłumaczy przysięgłych

poświadczane są bezpośrednio przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Adres do korespondencji:
Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. (48 22) 523 9463
tel. (48 22) 523 9128
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/

Wniosek o legalizację dokumentów.

Rejestr zmian dla: Legalizacja - poświadczenie dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d