Wydział I Cywilny

Rozpoznający w I instancji sprawy o rozwód, separację, ubezwłasnowolnienie, o ochronę praw autorskich i wynalazczych, z zakresu prawa prasowego i prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tysięcy PLN, o ochronę dóbr osobistych, o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.

Przewodniczący Wydziału: SSO Robert Mokrzecki

Kierownik sekretariatu: Magdalena Górna

tel. 95-725-67-00
fax: 95-725-67-66
adres e-mail: 1cyw@gorzow-wlkp.so.gov.pl


Księga Należności Sądowych: Dorota Lewandowska
pok. 224


Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: Biuro Obsługi Interesanta

w poniedziałek od 7:15 do 18:00
wtorek - piątek od 7:15 do 15:15


Rejestr zmian dla: Wydział I Cywilny