Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego: Wojciech Szczęch

tel: 95-725-67-05
adres e-mail: dyrektor@gorzow-wlkp.so.gov.pl
pok. 304


Kompetencje:

Na podstawie art. 31a § 1ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.Nr.98,poz.1070 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Sądu:

1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1,

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd okręgowy w tym zakresie wobec pracowników sądu okręgowego, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,

4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,

5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d