Biuro Podawcze

Biuro czynne w godzinach 7:15 - 15:00. Pokój nr 3.

Przyjmowanie akt i pism. Biuro Podawcze nie udziela informacji w sprawach.

e-mail: biuropodawcze@gorzow-wlkp.so.gov.pl