Aktualności

Artykuły

  • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - aktualizacja danych

    Dane teleadresowe istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie zostały zaktualiozwane.

    Przejdź do podstrony z danymi.

  • Poszukiwanie kandydatów na lekarzy sądowych

    Uprzejmie zawiadamia się, iż celem zapewnienia łatwiejszej dostępności do lekarzy sądowych, Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim  jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-11
Publikacja w dniu:
2017-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-20
Publikacja w dniu:
2017-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-20
Publikacja w dniu:
2017-02-20
Opis zmiany:
b/d