Aktualności

Artykuły

  • Ogłoszenie w sprawie V Ca 679/20

    „Przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim V Wydział Cywilny Odwoławczy toczy się postępowanie w sprawie V Ca 679/20 z wniosku Heleny Mejzy o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Rzepinie...

    Czytajwięcejo:
  • Zawiadomienie II K 38/21

    Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia osoby i podmioty posiadające status pokrzywdzonego oraz ich pełnomocników w postępowaniu Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim o sygn. PO 2 Ds. 1375.2017, że dnia 18 maja 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się rozprawa w sprawie o sygn. II K 38/21 wobec oskarżonych Rafała Lewandowskiego i innych - stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe. Pokrzywdzeni mogą – zgodnie z treścią art. 54. § 1. K.p.k. – do rozpoczęcia posiedzenia złożyć oświadczenie, że będą działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżony może złożyć wniosek w trybie art. 381 §2 k.k. o skazanie go i wymierzenie mu stosownej kary bez przeprowadzania rozprawy w całości.

    Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-07-11
Publikacja w dniu:
2017-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-20
Publikacja w dniu:
2017-02-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-02-20
Publikacja w dniu:
2017-02-20
Opis zmiany:
b/d